Surfekulturen

Brettaktiviteter som olympiske leker

 

Brettaktiviteter har tradisjonelt blitt sett på som ikke noe mer enn rekerasjonelle aktiviteter, men har i senere tid også fått status som en idrettsgren i seg selv.

Snowboard var den første aktiviteten som ble en egen olympisk gren under de olympiske vinterlekene i Nagano, Japan 1998. Skateboard og surfing er enda ikke vært en egen idrett innen OL, men det er nylig blitt meldt fra den olympiske komité at både skating og surfing skal åpnes som egne grener fra og med de neste sommerlekene.

Trolig vil begge disse aktivitetene være lik slik snowboard har vært utført under tidligere leker. I kontrast til for eksempel utforkjøring, handler ikke snowboard om å komme først i mål, eller ha den beste tiden, men å gjøre de beste triksene, hvor et dommerpanel sitter med regler om hvor mye hvert enkeltpoeng vil gi. Siden det tidligere også er slik Skating og surfing også har blitt oppfattet som en idrettsgren under mindre idrettsarrangementer, er det trolig slik det kommer til å bli i Tokyo 2020.