Surfekulturen

Surfekulturen og dens utvikling

 

Surfing er i dag en aktivitet som kan bli funnet over hele verden, særlig er det populært i California,Hawaii og Australia.

Det er mye som har formet seg av surfing og surfekultur siden fenomenet slo rot på Amerikas vestkyst på 1960-tallet. I dag rommet det vi kaller surferkultur alt fra musikk, språk, mote og religion. Alt underlagt hva vi kjennetegner ved denne livsstilen.

Surfekulturen utviklet seg på et tidspunkt der kulturen i USA florerte og gamle ideer ble utfordret til fordel for nye. Dette paradigmeskifte som skjedde i den sosiale sfæren på denne tiden har klart formet hvordan surferkulturen har blitt ettersom det var mange unge, produkt av sin samtid, som også likte å tilbringe tiden sin langs strandpromenaden. Mange vil også forbinde surferkultur med Woodybiler, som var populære blant de tidligste surferene. Disse bilene hadde vaneligvis sidedører som var laget av tre, og et panser, tak og bakdel laget av metall. Bikinien og badeshortsen var også strandmoter som kom samtidig med surferkulturen, og som derfor også ofte relateres til surfekulturen.

Enkelte deler av denne kulturen har også oppstått som et produkt av surfingen, som blant annet klare meninger om miljøsaker som blant annet olje og forsøpling av kystlinken, dette kommer sterkt trolig som et produkt av at dette rammer surfere direkte, som vil være avhengig av et rent hav for å kunne ferdes fritt ute på bølgene.

Et problem som kom etterhvert som tallet på surfere eskalerte var plass langs kysten, rettere sagt de gode plassene der det var klart at bølgene ville være gode. Dette førte til at de som bodde i nærheten av gode plasser langs kysten raskt ble var for andre som ville bruke deres surfeplasser. Dette er hva som kalles lokalisme innen surfermiljøet, og dem som overvåker surfernazier, grunnet deres xenofobiske syn på utenomdanene. I flere tilfeller er det blitt meldt om grupper som har truet turister med vold for å nærme seg strendene med surfebrett.

Fra lokalisme vokste det seg også egne surfergjenger som alle ville holde seg til hver sin avgrensede del, om visse grenser blir overtrådt. I Cassey Comley sin undersøkelse, som kan leses her blir det skrevet om aggresjon i surfermiljøet kommer av en stadig større popularisering av aktiviteten som gjør det vanskeligere for lokale surfere å holde de strandområdene de selv ofte har hatt i flere tiår, noe som fører til sterke følelser av hat for innkommende turister.